Πώς χρηματοδοτείται

Πώς χρηματοδοτείται το ΕΣΠΑ

Εκτύπωση PDF
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές).

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω:
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και
του Ταμείου Συνοχής.