ΟΑΕΔ

Εκτύπωση PDF
Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξής του για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει, με φορείς υλοποίησης τις Υπηρεσίες Απασχόλησης, τα ακόλουθα ειδικά προγράμματα, που έχει εκπονήσει. Τα προγράμματα αυτά υφίστανται σε ετήσια βάση και υπόκεινται σε όποια αναθεώρηση ή προσθήκες είναι απαραίτητες.
  • Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων
  • Ειδικό διετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων
  • Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»