ΕΣΠΑ 2014 -2020

Εκτύπωση PDF

Δημοσιευτήκαν οι 4 προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 : 1. Προκήρυξη προγράμματος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" 2. Προκήρυξη προγράμματος: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" 3. Προκήρυξη προγράμματος: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 4. Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.